گزارش بازار
1398/7/30
1398/7/23
1398/7/21
1398/7/20
1398/7/15
1398/7/14
نمای پایانی #بازار شنبه 13 مهر 98 #شاخص_کل 327306 واحد (1188+) شاخص هم وزن 97377 واحد (969+) شاخص فرابورس 4255 واحد (17-) ارزش معاملات 3595 میلیارد تومان
1398/7/13
نه خانی آمد و نه خانی رفت ....شاخص کل بعد حدود 4000 واحد در پایان کار سربه سر شد .
1398/7/10
نمای پایانی بازار سه شنبه 9 مهر 98 شاخص کل 326105 واحد (1399+) علی رغم رشد بیش از 4000 واحد در نیم ساعت نخست شاخص فرابورس 4294 واحد (6-) شاخص هم وزن 96839 واحد (642+) ارزش معاملات رقم چشمگیر و بی سابقۀ 4662 میلیارد تومان
1398/7/9
1398/7/8