گزارش بازار
رشد 1949 واحدی شاخص کل و قرار گرفتن در مجاورت کانال 263 هزار واحدی
1398/5/28
افت 413 واحدی شاخص کل و برگشت به کانال 260 هزار واحدی
1398/5/27
#گزارش_روزانه_بازار شنبه 26 مرداد 98 حرکت رفت و برگشتی شاخص ... امروز بازار خوب شروع کرد ولی در ادامه دورعکس زد بدینصورت که در ابتدا باعث شد شاخص کل تا حدود 800 واحد رشد کند ولی پس از آن واحدهای مثبتش را از دست داد و تنها به 14 واحد مثبت بسنده کرد . ...
1398/5/26
امروز بازار کاری کرد کارستان . رشد 4300 واحدی شاخص کل و فتح قله ی 261 هزار
1398/5/23
امروز بازار خوب شروع کرد و درادامه هم روند صعودی رو طی کرده و در آخر هم با رشد 1221 واحدی شاخص کار خود را به پایان برد .
1398/5/22
ادامه ی افت 349 واحدی شاخص و رسیدن به کف کانال 255 هزار واحد
1398/5/16
افت حدود 1200 واحدی شاخص و برگشت به کانال 255 هزار ی واحد
1398/5/15
بازار امروز خوب شروع کرد و خوب هم به پایان برد . رشد 1076 واحدی شاخص کل و ورود ان به کانال 255 هزار واحدی
1398/5/13
امروز بازار در ادامه ی رشد روزهای اخیر باعث شاخص کل 1547 واحد بالا بیاید و وارد کانال 254000 واحدی بشود
1398/5/9
امروز بازار مسیر دیروز را تکرار کرد و بعد از حدود 700 واحد مثبت عقبگرد کرد و با 163 واحد مثبت به کارش پایان داد .
1398/5/7