تحلیل بنیادی
نماد #خگستر از جمله نمادهای خوب گروه خودرو است و میتواند رشد خوبی را داشته باشد .
چهارشنبه 20 آذر 1398
نماد ختوقا با موضوع افزلیش سرمایه توانایی رشد خوبی را دارد
سه شنبه 19 آذر 1398
قند ثابت خراسان به دلیل موضوع افزایش سرمایه متواند با دید پایان سال خوب باشد
یک شنیه 17 آذر 1398
ر شد چشمگیر درآمد فروش نسوز آذر فرآورده های نسوز آذر در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ١١۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود ١٩ میلیارد تومان آن مربوط به فروش آبان ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٨ ماهه سال ٩٨ در م...
سه شنبه 05 آذر 1398
نماد #وساپا از نمادهای خوب گروه سرمایه گذاری هاست که برای داشتن دید بلند مدت اهداف خوبی را خواهد دید .
دوشنبه 04 آذر 1398
نماد #خودرو با موضوع افزایش سرمایه از محل ارزیابی مجدد داراییها میتواند گزینه خوبی باشد .
یک شنیه 03 آذر 1398
نماد سکرما با توجه به داشتن آیتم p/e حدود 7.5 و شرایط بنیادی میتواند اهداف خوبی را ببیند
شنبه 02 آذر 1398
نماد شغدیر از نظر بنیادی شرایط خوبی را دارد و پیش بینی میشود سهم قیمت های بالایی را ببیند
چهارشنبه 29 آبان 1398
نماد شیران از جمله نمادهای خوب گروه شیمیایی است و میتواند در میان مدت اهداف خوبی را ببیند .
چهارشنبه 22 آبان 1398
شاملا در مهر به یک فروش ۲۴ میلیارد تومانی رسیده تا جمع فروش ۷ ماهه سال ۹۸ را به رقم خوب ۱۶۱ میلیارد تومان برساند و پوشش ۸۶٪ در برابر پوشش ۴۵٪ مدت مشابه سال قبل برسد و فروش را دوبل کند. نرخ های فروش در مهر کماکان صعودی بوده و پودر سولفات سودیم با یک ج...
دوشنبه 20 آبان 1398