تحلیل بنیادی
#فملی در یک گزارش عالی در عملکرد ۶ ماهه ۹۸ با تحقق فروش ۱۰ هزار میلیارد تومانی به سود خیره کننده ۷۴ تومانی رسیده است تا نشان دهد وضعیت فروش کماکان قوی و رو به رشد است. این در حالیست که قیمت جهانی مس در ماه های اخیر نزولی بوده است.
سه شنبه 30 مهر 1398
شبندر از نمادهای خوب و باپتانسیل رشد عالی در گروه نفت و پالایش است . میتواند اهداف خوبی را تالچ کند .
دوشنبه 22 مهر 1398
فارس از واگذاری ۹۹.۹۰ درصد شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس به ارزش ۷۹۵ میلیارد تومان و شناسایی سود ۶۵۵ میلیارد تومانی شفاف سازی کرده است که ۷ تومان به ازای هر سهم تاثیر مثبت خواهد داشت. لازم به ذکر است که خریدار این شرکت پتروشیمی #مبین زیر مجموعه فار...
یک شنیه 21 مهر 1398
توسعه معادن و فلزات براساس پرتفوی که دارد میتواند سودهای خوبی را شناسایی کند و قیمت سهم میتواند اهداف بالایی را ببیند .
شنبه 20 مهر 1398
دوشنبه 15 مهر 1398
نفت سپاهان بعد از افزایش سرمایه در قیمتای جذابی است و میتواند برای خرید مناسب باشند
یک شنیه 14 مهر 1398
شنبه 13 مهر 1398
دارو سازی البرز دارای شرایط بنیادی خوبی است ودر این اواخر رشد خوبی هم داشته است . در ادامه روندی صعودی را خواهیم داشت .
چهارشنبه 10 مهر 1398
سرمایه گذاری البرز با داشتن شرایط خوب بنیادی میتواند از رشد خوبی برخوردار شود
سه شنبه 09 مهر 1398
پالایش نفت لاوان در شرایط خوبی به لحاظ بنیادی قرار دارد و سهم میتواند اهداف بالایی را ببیند .
دوشنبه 08 مهر 1398