تحلیل تکنیکال
نماد #سدور با شکستن سقف کانال صعودیش میتواند اهداف بالای رو ببیند .
چهارشنبه 20 آذر 1398
نماد #شغدیر بعد از خروج از کانال نزولی در حال رشد خوبی ست و احتمالا اهداف بهتری را هم ببیند
سه شنبه 19 آذر 1398
ذوب آهن اصفهان به لحاظ تحلیلی در جای خوب و آماده استارت برای رسیدن به سقف قبلی را داراست
یک شنیه 17 آذر 1398
نماد #غسالم به لحاظ تکنیکالی کماکان جای رشد دارد .
سه شنبه 05 آذر 1398
نماد #وخارزم با توجه به اصلاحی که داشته و با دید بلند مدت میتواند گزینه ی خوبی به حساب ببیاید .
دوشنبه 04 آذر 1398
نماد #ولغدر به لحاظ تکنیکالی در محل خوبی قرار دارد و میتواند اهداف خوبی را ببیند .
یک شنیه 03 آذر 1398
نماد مرقام به لحاظ تکنیکالی در شرایط خوبی قرار دارد و کماکان میتواند اهداف خوبی را ببیند
شنبه 02 آذر 1398
نماد فاراک به لحاظ تکنیکالی در جای خوبی قرار دارد و میتواند اهداف خوبی را ببیند
چهارشنبه 29 آبان 1398
نماد ذوب بعد از اصلاحی که داشته به نظر بتواند از اینجا رشد خوبی بکند و اهداف بالای 200 را ببیند
چهارشنبه 22 آبان 1398
نماد چکاپا با عبور از سقف کانال صعودیش میتواند اهداف بالای 1000 را ببیند .
دوشنبه 20 آبان 1398