تحلیل تکنیکال
سه شنبه 28 خرداد 1398
های وب در حال شکست خط روند نزولیش هست و ردپای قیمت تقریبا در گوشه مثلث ...باعبور از ضلع بالای مثلث رشد خوبی خواهد کرد
شنبه 24 فروردین 1398
سیمان کردستان از نظر نمداری میتواند رشد خوبی داشته باشد
سه شنبه 20 فروردین 1398
تایرا به لحاظ نموداری میتواند با عبور از 475 رشد خوبی داشته باشد
دوشنبه 19 فروردین 1398
شنبه 17 فروردین 1398
دوشنبه 13 اسفند 1397
دوشنبه 13 اسفند 1397
یک شنیه 12 اسفند 1397
پتایر به لحاظ rsi , macd , و باند بولینگر و ابر کومو وضعیت خوبی دارد مناسب برای سرمایه گذاری میان مدت
چهارشنبه 08 اسفند 1397
سه شنبه 07 شهریور 1396