معاملات آنلاین
نماد الکترونیکی
آدرس دفتر مرکزی

آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان ولیعصر، روبروی سفارت عراق، ساختمان 637، طبقه دوم، واحد 202
خط ویژه: 41562000
شماره تماس : 88898194
نمابر واحد مدیریت : 88935305

پذیرش بورس اوراق بهادار : 88900368 ـ 41562404 ـ 41562409
نمابر پذیرش بورس اوراق بهادار : 88945138
معاملات برخط بورس اوراق بهادار : 8852440
پذیرش بورس کالا : 88852398 ـ 41562301 ـ 41562303
نمابر واحد پذیرش بورس کالا : 88905578
معاملات برخط آتی کالا : 88907451 ـ 41562307

پست الکترونیکی : info@negahbourse.ir - negahbourse@gmail.com 
 ایمیل واحد بورس اوراق بهادار: negahnovinbourse@gmail.com
 ایمیل واحد بورس کالا: negahfax@gmail.com
 ایمیل واحد مالی و اداری: negahboursemali@gmail.com

تحلیل تکنیکال
نماد #سدور با شکستن سقف کانال صعودیش می...
1398/9/20
نماد #شغدیر بعد از خروج از کانال نزولی ...
1398/9/19
ذوب آهن اصفهان به لحاظ تحلیلی در جای خو...
1398/9/17
نماد #غسالم به لحاظ تکنیکالی کماکان جای...
1398/9/5
ادامه
تحلیل بنیادی
نماد #خگستر از جمله نمادهای خوب گروه خودرو است و میتواند رشد خوبی را ...
1398/9/20
نماد ختوقا با موضوع افزلیش سرمایه توانایی رشد خوبی را دارد
1398/9/19
قند ثابت خراسان به دلیل موضوع افزایش سرمایه متواند با دید پایان سال خ...
1398/9/17
ر شد چشمگیر درآمد فروش نسوز آذر فرآورده های نسوز آذر در ٨ ماهه منتهی ...
1398/9/5
ادامه