معاملات آنلاین
نماد الکترونیکی
آدرس دفتر مرکزی

آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان ولیعصر، روبروی سفارت عراق، ساختمان 637، طبقه دوم، واحد 202
خط ویژه: 41562000
شماره تماس : 88898194
نمابر واحد مدیریت : 88935305

پذیرش بورس اوراق بهادار : 88900368 ـ 41562404 ـ 41562409
نمابر پذیرش بورس اوراق بهادار : 88945138
معاملات برخط بورس اوراق بهادار : 8852440
پذیرش بورس کالا : 88852398 ـ 41562301 ـ 41562303
نمابر واحد پذیرش بورس کالا : 88905578
معاملات برخط آتی کالا : 88907451 ـ 41562307

پست الکترونیکی : info@negahbourse.ir - negahbourse@gmail.com 
 ایمیل واحد بورس اوراق بهادار: negahnovinbourse@gmail.com
 ایمیل واحد بورس کالا: negahfax@gmail.com
 ایمیل واحد مالی و اداری: negahboursemali@gmail.com

تحلیل تکنیکال
ولغدر با برگشت از 263 تومان طبق پیش بین...
1398/5/28
بترانس در گزارش روزانه بازار دیروز اشار...
1398/5/27
شغدیر به لحاظ چارتی در جای خوبی قرار دا...
1398/5/26
مرقام با عبور از 520 سقف قبلیش رو عبور ...
1398/5/23
ادامه
تحلیل بنیادی
ایران خودرو با موضوع به تصویب رسیدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیاب...
1398/5/28
قشهد از تصفیه ۱۰ هزار تن شکر وارداتی شفاف سازی کرده است که به ازای هر...
1398/5/27
مدیر عامل هلدینگ صدر تامین: درآمد هر سهم تاصیکو امسال به بیش از دو بر...
1398/5/26
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی ...
1398/5/23
ادامه