مشاهده خبر
تاریخ ایجاد: دوشنبه 15 مرداد 1395 تعداد بازدید: 286 تعداد نظرات ارسالی: 1 نویسنده: pegahadmin
رایانه ای های بورس و شاپرک

صنعترایانه و فعالیت­های وابسته که طی هفته های اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است،به صورت کلی از چند دسته شرکت در حوزه­های کاری مختلف مرتبط با رایانه­ها تشکیلشده است که خدمات متنوعی در حوزه شبکه یک پارچه کشور و واردات، ساخت و تهیه زیرساخت های خدمات پرداخت الکترونیک ارائه میدهند . شرکت خدمات انفورماتیک با نمادرانفور بزرگترین شرکت این گروه با حدود 4 هزار میلیارد تومان ارزش بازار است. دوشرکت تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ)  باارزش 511 میلیارد تومان و کارت الکترونیک ایران کیش (رکیش) با ارزش 275 میلیاردتومان  در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک باعنوان PSP شناخته می­شوند. شرکت های دیگر مانندمفاخر، مداران و سیستم هم سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز  در حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیک را فراهممی­آورند. با این مقدمه در ادامه به معرفی شرکت شاپرک از مهمترین پایگاهای پایشتبادل اطلاعات بانکی و  ذکر  عاملی که اخیرا موجب رشد اکثر نمادهای این گروهشده است می­پردازیم.

 معرفی شاپرک

شبکه الکترونیکی پرداختکارت شاپرک به منظور سامان دهی نظام پرداخت، در دی ماه سال 1390 با مشارکت بانکهای کشور تاسیس گردید. از مهم ترین وظایف شرکت، نظارت دقیق و همه جانبه بر عملیاتپرداخت الکترونیک و حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط و همچنین افزایشسطح امنیت نظام پرداخت در کشور است. در اردیبهشت ماه سال 91 با اتصال PSPها مستقیما بهسوئیچ شاپرک، فعالیت آنها رسما از بانک­ها جدا شد و بانک­ها که تا گذشته در واقعخود را صاحب کلیه فرایندهای بانکداری می­دانستند، اینبار خود خدمات بانکی شان رابه PSP سپردند تا با نظارت شاپرک بستر مناسب و ساز و کار یکسان برایفعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و مشارکت بخش خصوصی در توسعه شبکهپرداخت کشور رونددرست تری در این صنعت طی شود. ایجاد شده است. شاپرک، یک ساختارشبکه پایانه‌های فروشگاهی ایجاد نمود که وظیفه پذیرندگی کارت‌ها را برعهده گرفت تاشرکت‌های psp کارتخوان‌های نصب شده خود در فروشگاه‌هارا به این شبکه واحد متصل می‌کنند.

افزایش بیش از انتظار تعدادتراکنش­ها

تراکنشهای شاپرک شامل خرید، مانده گیری، پرداخت قبض و خرید شارژ است که از سه درگاهپایانه های خرید(POS)،اینترنت و موبایل(USSD) صورت میگیرد. در سال های اخیر با ایجاد فرهنگ و توسعهزیرساختهای پرداخت الکترونیک کارتی، تعداد تراکنش­های بانکی رشد قابل توجهی داشتهاند.تعدادتراکنش‌های ثبت شده ی شاپرک در پایان سال 1393 در مقایسه با سال 1392 حدود 43 درصدو در 6 ماهه ی نخست سال 1394 در مقایسه با مقطع زمانی مشابه در سال گذشته، با رشد41 درصدی رو به رو بوده است. این در حالی است PSPهای بورسی (رکیش و رتاپ) و شرکت خدماتانفورماتیک (رانفور) در بودجه­های سال 94 خود رشدی حدودا 30 درصدی را برای تعدادتراکنش­های شاپرکی متصور بودند. این عامل باعث شد که قیمت سهم رانفور خود بهتنهایی در بازه ای دو ماهه رشد شارپ حدود 30 درصدی را تجربه کند.

یکیدیگر از اتفاقات جدید در حوزه تراکنش ها، ایجاد محدودیت برای سرویس درگاه­هایپرداخت موبایل (USSD)بود. شرکت شاپرک در پیتوصیه بانک مرکزی، محدودیت‌هایی را از نیمه مهر ماه درمورد خدمات پرداخت رویموبایل به شرکت‌های PSPابلاغ کرد که به شرح زیر هستند:

۱- ازتاریخ ۱۵ مهر سال جاریهرگونه تراکنش خرید از درگاه موبایل ممنوع خواهد بود.
۲- سقفتراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ در بستر USSD  از تاریخ فوق روزانه ۲۰۰ هزار تومان است.
۳- تراکنشمانده‌گیری از طریق کلیه درگاه‌هایی که نیاز به استفاده از کارت ندارند، خصوصاتراکنش‌های موبایلی به طور کامل ممنوع است.

بدهیشاپرک به PSPها

در سال 93 بانک مرکزیمدعی شد که منابع این صندوق کاهش یافته است و باتوجه به اینکه موضوع دریافت کارمزدتراکنش از دارندگان کارت اجرا نشد، پرداختی های بانک مرکزی صرفا در شش ماهه اولسال انجام شد.

این بلاتکلیفی در حالی ادامهدارد که کارمزدهای تعیین شده برای PSPها با تاخیرهای زیاداز سوی شاپرک پرداخت می‌شود تا جایی که در پایان آذر ماه سال گذشته رقم این بدهیبه حدود 271 میلیارد تومان رسیده است. شرکت‌های PSP طی ماه‌هایاخیر بارها خواستار پیگیری سریع‌تر طرح بانک مرکزی برای تغییر ساختار پرداختکارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی شده‌اند.

بدین ترتیب تعیین تکلیفاین موضوع و بحث پرداخت کارمزد تراکنش های بانکی از اولویت های شورای پول و اعتبارتعیین شد و این شورا نیز مجددا بررسی فنی آن را به کارگروهیدر بانک مرکزی سپرده است.

 پگاه یاوران نوین


printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد