مشاهده خبر
تاریخ ایجاد: چهارشنبه 27 اسفند 1397 تعداد بازدید: 76 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: fn345261
زاگرس

بازرگانی پتروشیمی  گزارش 12 ماهه خود را منتشر کرده است 377 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است و در تلفیقی با جهش درآمد عملیاتی 4500 میلیارد تومانی رشد فوق العاده ای را به نسبت سال قبل  ثبت کرده است و 730 ریال سود  در تلفیقی محقق کرده است حساب دریافتی قابل توجهی نیز دارد. 45 درصد بازرگانی پتروشیمی متعلق به فارس و  50درصد آن متعلق به سرمایه گذاری ایران است و  15 درصد سرمایه گذاری ایران متعلق به کیسون است جالب است چندی پیش 9 درصد سرمایه گذاری ایران به قیمت 200 میلیارد برای فروش به حراج گذاشته شد !


بازرگانی پتروشیمی  گزارش 12 ماهه خود را منتشر کرده است 377 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است و در تلفیقی با جهش درآمد عملیاتی 4500 میلیارد تومانی رشد فوق العاده ای را به نسبت سال قبل  ثبت کرده است و 730 ریال سود  در تلفیقی محقق کرده است حساب دریافتی قابل توجهی نیز دارد. 45 درصد بازرگانی پتروشیمی متعلق به فارس و  50درصد آن متعلق به سرمایه گذاری ایران است و  15 درصد سرمایه گذاری ایران متعلق به کیسون است جالب است چندی پیش 9 درصد سرمایه گذاری ایران به قیمت 200 میلیارد برای فروش به حراج گذاشته شد !
printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد