معاملات آنلاین
نماد الکترونیکی
آدرس دفتر مرکزی

آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان ولیعصر، روبروی سفارت عراق، ساختمان 637، طبقه دوم، واحد 202
خط ویژه: 41562000
شماره تماس : 88898194
نمابر واحد مدیریت : 88935305

پذیرش بورس اوراق بهادار : 88900368 ـ 41562404 ـ 41562409
نمابر پذیرش بورس اوراق بهادار : 88945138
معاملات برخط بورس اوراق بهادار : 8852440
پذیرش بورس کالا : 88852398 ـ 41562301 ـ 41562303
نمابر واحد پذیرش بورس کالا : 88905578
معاملات برخط آتی کالا : 88907451 ـ 41562307

پست الکترونیکی : info@negahbourse.ir - negahbourse@gmail.com 
 ایمیل واحد بورس اوراق بهادار: negahnovinbourse@gmail.com
 ایمیل واحد بورس کالا: negahfax@gmail.com
 ایمیل واحد مالی و اداری: negahboursemali@gmail.com

تحلیل تکنیکال
نماد مرقام به لحاظ تکنیکالی در جای خوبی...
1398/10/28
نماد فایرا به لحاظ تکنیکالی اگه شنبه بت...
1398/10/25
نماد #ارفع رو در گذشته هم اشاره داشته ا...
1398/10/24
نماد ولساپا به لحاظ نموداری جای خوبی اس...
1398/10/23
ادامه
تحلیل بنیادی
نماد حکشتی با توجه به شرایط بنیادی خوبی که دارد میتواند رشد خوبی بکند...
1398/10/28
نماد فاراک به دلیل حمایت بانک صادرات از پروژه هاش شریط خوب و اهداف با...
1398/10/25
نماد #شغدیر با توجه به شرایط بنیادی خوبی که دارد میتواند رشد خوبی داش...
1398/10/24
نماد فروس از جمله سهم های خوب گروه فلزات اساسی است . الان در قیمت 190...
1398/10/23
ادامه