--> -->

معاملات آنلاین
نماد الکترونیکی
آدرس دفتر مرکزی

آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان ولیعصر، روبروی سفارت عراق، ساختمان 637، طبقه دوم، واحد 202
خط ویژه: 41562000
شماره تماس : 88898194
نمابر واحد مدیریت : 88935305

پذیرش بورس اوراق بهادار : 88900368 ـ 41562404 ـ 41562409
نمابر پذیرش بورس اوراق بهادار : 88945138
معاملات برخط بورس اوراق بهادار : 8852440
پذیرش بورس کالا : 88852398 ـ 41562301 ـ 41562303
نمابر واحد پذیرش بورس کالا : 88905578
معاملات برخط آتی کالا : 88907451 ـ 41562307

پست الکترونیکی : info@negahbourse.ir - negahbourse@gmail.com 
 ایمیل واحد بورس اوراق بهادار: negahnovinbourse@gmail.com
 ایمیل واحد بورس کالا: negahfax@gmail.com
 ایمیل واحد مالی و اداری: negahboursemali@gmail.com

تحلیل تکنیکال
حمل و نقل خیلج فارس از سهم های مورد توج...
1398/12/5
ایران ترانسفو به لحاظ نموداری شرایط خوب...
1398/12/4
ایران ارقام به لحاظ نموداری روند خوبی ر...
1398/12/3
نماد وپست نموداری از جای خوبی برگشته و ...
1398/11/29
ادامه
تحلیل بنیادی
ساختمان تهران از سهم های خوب گروه ساختمان است از 350 توصیه شده بود .
1398/12/5
فولاد کاویان از جمله سهم های خوب گروه فلزات است که احتمالا بتواند اهد...
1398/12/3
نماد فاراک کماکان میتواند اهداف بالایی رو ببیند
1398/11/29
نماد فاراک همچنان میتواند جزو نمادهای خوب برا ی بلند مدت باشد
1398/11/29
ادامه