--> -->
ثبت نام غیرحضوری
ثبت نام غیرحضوری

ابتدا چنانچه عضو سایت نیستید ، ثبت نام اولیه را انجام دهید.

اگر عضو سایت هستید وارد سایت شوید.

در این بخش اطلاعات خود را به طور کامل وارد نمایید.

اگر متقاضی استفاده از سیستم خرید و فروش آنلاین نیز می باشید، ابتدا آزمون آنلاین را انجام دهید.و در صورت قبول شدن در آزمون، با در دست داشتن مدارک (اصل شناسنامه و کارت ملی) و مراجعه به یکی از شعب کارگزاری اقدام به ثبت نام نمایید

در این مرحله از فرم های خود پرینت گرفته و به یکی از شعب کارگزاری مراجعه فرمایید.و یا پس از تایید دفتر خانه رسمی ،به آدرس کاگزاری ارسال نمایید