گزارش بازار
رشد 10500 واحدی شاخص کل و کانال 410000 واحد
1398/10/28
رشد 3500 واحدی شاخص کل و در آستانه 400000 واحد
1398/10/25
ادامه رشد شاخی در حد 3900 واحد در روز جهارم کار ی این هفته
1398/10/24
امروز هم شاخص کل رشد بیش از 16000 واحد رو تجربه کرد و به کانال 392000 واحد وارد شد
1398/10/23
افت 16700 واحدی شاخص کل و سقوط به کانال 367000 واحد
1398/10/14
رشد 5800 واحدی شاخص کل و کانال 375000 واحد .
1398/10/9
ادامه ی رشد شاخص به اندازه 2000 واحد .
1398/10/8
1398/10/7
افت 1170 واحدی شاخص کل
1398/10/4
رشد 2722 واحدی شاخص کل و قرار گرفتن در نیمه دوم کانال 356000 واحد
1398/10/1