--> -->
قوانین و مقررات
قوانین و مقررات

- قانون بازار اوراق بهادارتهران

قانون تجارت الكترونيكي

قانون تجارت

قانون تسهیل اعطا,تسهیلات بانکی وکاهش هزینه

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
قانون توسعه ابزار هاو نهادهای مالی جدید
قانون مبارزه با پول شویی
قانون نحوه انتشار ارواق مشارکت 

 

دستورالعمل‌ها 

دستورالعمل ثبت و عرضۀ عمومی اوراق بهادار

دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران

ضوابط کلی عرضه اولیه یا عمده سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در بورس

مصوبه در خصوص عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه

-دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران

- دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای

دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش‌های تلفنی

دستورالعمل اجرایی سفارش‌های الکترونیکی اوراق بهادار

دستورالعمل اجرايي معاملات برخط اوراق بهادار در بورس و فرابورس

دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران

دستورالعمل اجرایی معاملات مبتنی بر مذاکره اوراق بهادار در فرابورس ایران

دستورالعمل صندوق تضمین تسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

چارچوب نقل‌وانتقال اوراق بهادار بین کد اصلی و کد مجازی مالک

دستورالعمل اجرایی بازارسازي سهام

دستورالعمل فعاليت بازارگرداني در بورس اوراق بهادار تهران

ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معاملات

ضوابط محاسبه سهام شناور آزاد

دستورالعمل انتشار اوراق اجاره

دستورالعمل انتشار اوراق قرض‌الحسنه

دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه

دستورالعمل توثیق اوراق بهادار

دستورالعمل پذیرش قراردادهای آتی سهم

دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران

 

آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت

آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پول‌شویی

آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس

آیین‌نامه اعطای مجوز و فعاليت کارگزار در قالب شخصيت حقوقی

آیین‌نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران

آیین‌نامه اتاق پاياپای