--> -->
راهنمای استفاده از معاملات اینترنتی

معلاملات اینترنتی در بورس اوراق بهادرار تهران بدین صورت می باشد که سهامداران با مراجعه به دفاتر کارگزاری و امضاء قرارداد اینترنتی، نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نمایند.

در این روش مشتری به جای مراجعه به کارگزاری و ارائه درخواست خرید و فروش می تواند درخواست خرید و فروش خود را از طریق سایت کارگزاری ثبت نماید. همچنین مشتری می تواند وضعیت سفارش خود را از طریق سایت پیگیری نماید.

جهت استفاده از سرویس معاملات اینترنتی سهام مراحل زیر را انجام دهید:

مراجعه حضوی:

  1. مراجعه به کارگزاری و همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی.
  2. تکمیل فرم مشخصات مشتریان.
  3. مطالعه کامل و امضاء توافق نامه معاملات اینترنتی.

مراجعه غیرحضوری:

  1. کپی شناسنامه و کارت ملی توسط دفترخانه اسناد رسمی به مهر کپی برابر اصل ممهور گردد.
  2. توافق نامه معاملات اینترنتی و فرم مشخصات مشتریان توسط دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شود.

*ایرانیان خارج از کشور می توانند با مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری ایران اقدام به اخذ گواهی امضا نمایند.


پس از دریافت مدارک و بررسی آن توسط کارگزار، کدکاربری و رمز عبور به پست الکترونیکی مشتریان ارسال خواهد شد.