--> -->
دریافت کد بورسی

دریافت کد بورسی یا معاملاتی یکی از پیش نیازهای ورود به بازار بورس می باشد، کد معاملاتی شناسه ای است که بر اساس مشخصات و اطلاعات فردی سرمایه گذار تعیین می  شود. کد معاملاتی هر سرمایه گذار منحصر به فرد است. 

جهت دیافت کد بورسی ابتدا باید از طریق سامانه سجام بورس اقدام به ثبت اطلاعات و مشخصات فردی ودریافت شماره پیگیری ده رقمی نموده و سپس با کارگزاری تماس حاصل نمایند