--> -->
ناظر
برای فروش سهام در صورتی که به کارگزاری غیر از کارگزار خریدار مراجعه نمایید باید علاوه بر درخواست فروش، درخواست تغییر کارگزار ناظر برای سهم نمایید. برای این منظور با در دست داشتن اخرین گواهینامه نقل و انتقال (برگه سهم) فرم درخواست تغییر ناظر را تکمیل و امضاء نمایید. کارگزار نام صاحب سهم و نام سهم را در سیستم ثبت می نماید. پس از تغییر ناظر، فروشنده نسبت به تکمیل درخواست فروش اقدام می نماید و جهت فروش سهم به کارگزار وکالت می دهد.