معاملات آنلاین
نماد الکترونیکی
آدرس دفتر مرکزی

آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان ولیعصر، روبروی سفارت عراق، ساختمان 637، طبقه دوم، واحد 202
خط ویژه: 41562000
شماره تماس : 88898194
نمابر واحد مدیریت : 88935305

پذیرش بورس اوراق بهادار : 88900368 ـ 41562404 ـ 41562409
نمابر پذیرش بورس اوراق بهادار : 88945138
معاملات برخط بورس اوراق بهادار : 8852440
پذیرش بورس کالا : 88852398 ـ 41562301 ـ 41562303
نمابر واحد پذیرش بورس کالا : 88905578
معاملات برخط آتی کالا : 88907451 ـ 41562307

پست الکترونیکی : info@negahbourse.ir - negahbourse@gmail.com 
 ایمیل واحد بورس اوراق بهادار: negahnovinbourse@gmail.com
 ایمیل واحد بورس کالا: negahfax@gmail.com
 ایمیل واحد مالی و اداری: negahboursemali@gmail.com

تحلیل تکنیکال
نماد فاراک به لحاظ تکنیکالی در جای خوبی...
1398/8/29
نماد ذوب بعد از اصلاحی که داشته به نظر ...
1398/8/22
نماد چکاپا با عبور از سقف کانال صعودیش ...
1398/8/20
نماد مرقام به لحاظ نموداری در جای مناسب...
1398/8/19
ادامه
تحلیل بنیادی
نماد شغدیر از نظر بنیادی شرایط خوبی را دارد و پیش بینی میشود سهم قیمت...
1398/8/29
نماد شیران از جمله نمادهای خوب گروه شیمیایی است و میتواند در میان مدت...
1398/8/22
شاملا در مهر به یک فروش ۲۴ میلیارد تومانی رسیده تا جمع فروش ۷ ماهه سال...
1398/8/20
نماد خودرو با موضوع افزایش سرمایه از محا تجدید ارزیابی داراییها میتوا...
1398/8/19
ادامه